Home Lập trình cho trẻ em Bài toán TÍNH SỐ NHÓM HỌC SINH TỐI THIỂU – Lập trình...

Bài toán TÍNH SỐ NHÓM HỌC SINH TỐI THIỂU – Lập trình Scratch

160
0

CHỮA ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ.

Bài toán: TÍNH SỐ NHÓM HỌC SINH TỐI THIỂU.

Lớp 4A có N học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để làm dự án.Biết mỗi nhóm có thể có tối đa M học sinh. Hỏi: Cô giáo chia được tối thiểu bao nhiêu nhóm?

Input : Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm 2 dòng

– Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên N là số học sinh lớp 4A

– Dòng thứ hai chứa số tự nhiên M là số lượng tối đa học sinh của 1 nhóm.

Output: In ra màn hình 1 số duy nhất là số lượng nhóm tối thiểu cô giáo chia được.

Video hướng dẫn lập trình Scratch – Chữa đề thi tin học trẻ – Bài toán tính số nhóm học sinh tối thiểu

Mã lệnh chương trình lập trình scratch tính số nhóm học sinh tối thiểu
Previous articleXử lý tách chuỗi HỌ VÀ TÊN thành 2 chuỗi HỌ, TÊN
Tiếp theoCho dãy số 2,5,9,14,20…Hãy đưa ra màn hình số thứ hạng thứ n với n nhập từ bàn phím.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here