HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT chatGPT trên máy tính


ChatGPT hay với tên gọi đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer - một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. ChatGPT có thể được hiểu đơn giản là một AI (trí thông minh nhân tạo). Điểm đặc biệt của AI này nằm ở "kho" kiến thức mà ChatGPT đã học được.

ChatGPT có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà bạn đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, ChatGPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình. Nhiều người đã sử dụng ChatGPT để làm những việc trên, điều này đã khiến cho AI ngày càng thông minh hơn.

ChatGPT là gì?

Cách 1: Truy cập vào ChatGPT Vietnamese

Đây là website cho phép bạn trải nghiệm tương tác với ChatGPT nhanh nhất thông qua giao thức ChatGPT (text-davinci-003). Nội dung trả về sẽ không đầy đủ như khi sử dụng trực tiếp trên ChatGPT nhưng sẽ giúp bạn trải nghiệm trò chuyện. Trước khi quyết định tạo cho mình một tài khoản ChatGPT cá nhân.

Cách 2: Sử dụng tiện ích Chrome/Edge 

Bước 1: Bạn mở trình duyệt Chrome trên máy tính
Bước 2: Truy cập vào ChatGPT Vietnamese bằng cách nhấn vào link sau: 
Bước 3: Nhấn "Thêm vào Chrome" 

ChatGPT VietNamese

Truy cập ChatGPT VietNamese