VIDEO HƯỚNG DẪN LÀM GAME FLAPPY BIRD

4. Phông nền

3. Nền đất

2. Ống khói

5. Ảnh Game Over

5. Các số hiện điểm

6. Nút bắt đầu

1. Chim Flappy Bird

HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG VIDEO
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH GAME FLAPPY BIRD

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TÀI HÌNH ẢNH
VÀ ÂM THANH CỦA GAME FLAPPY BIRD


BƯỚC 1:
Tải hình ảnh, âm thanh cần biên tập cho game (nhấn vào nút tải ở phía trên)
BƯỚC 2: Chèn nhân vật, phông nền.
BƯỚC 3: Biên tập cho các nhân vật
a) Biên tập cho nhân vật Flappy Bird.
Tạo cho nhân vật khi nhấn phím trắng hoặc nhấp chuột sẽ di chuyển liên tục theo hướng Tung độ chiều dương một lượng thích hợp, nếu không nhấn sẽ di chuyển theo hướng Tung độ chiều âm một lượng thích hợp, tạo hiệu ứng vỗ cánh.
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH GAME FLAPPY BIRD BẰNG SCRATH

Hiệu ứng vỗ cánh cho Flappy Bird

Di chuyển lên nếu nhấn phím trắng, xuống nếu không nhấn phím


b) Biên tập cho nhân vật Base ( nền mặt đất)
Tạo cho nhân vật Base 1 di chuyển liên tục theo hướng Hoành độ một lượng thích hợp, nếu di chuyển đến vị trí < -300 thì đi đến điểm có tọa độ X=300, y= -200.(Vị trí ban đầu x=0, y=-200)
Tạo cho nhân vật Base 2 di chuyển liên tục theo hướng Hoành độ một lượng thích hợp, nếu di chuyển đến vị trí -300 thì đi đến điểm có tọa độ X=300, y= -200. (Vị trí ban đầu x=300, y=-200)
Khi thực hiện lệnh thì hai nhân vật này sẽ chạy nối tiếp nhau

Base 1

Base 2


c)  Biên tập nhân vật Green-Pipe ( ống khói)
Tạo cho nhân vật liên tục tự tạo bản sao trong 3 giây , đi đến phía sau cùng của nhân vật và di chuyển theo chiều hoành độ một lượng thích hợp nếu vị trí nhân vật <-200 thì sẽ xóa bản sao đã tạo trước đó.
Để tăng độ khó cho game, tạo nhân vật thay đổi tung độ ngẫu nhiên một khoản từ -20 đến 80.d) Biên tập nhân vật khi kết thúc trò chơi hiện Over
Tạo nhân vật khi kết thúc trò chơi sẽ hiện nút Game Over


e) Biên tập điều kiện cho Flappy Bird.
Biên tập cho nhân vật chú chim khi chạm vào Pipe, Floor1, Floor2 sẽ hiện Game Over và dừng lại tất cả.f) Biên tập điểm số khi kết thúc trò chơi
Khi điểm là số có 1 chữ số và khi điểm là số có 2 chữ số


f) Biên tập biến nhảy điểm.
Đặt Điểm ban đầu bằng 0, khi chú chim vượt qua 1 ống khói( toạ độ x của ống khói nhỏ hơn toạ độ x của chim ) Điểm sẽ thay đổi giá trị một lượng là 1 được lặp lại liên tục. 

📣📣 Mình mở kênh DẠY LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ cho trẻ em.
👉 Bố mẹ đăng ký kênh cho bé học lập trình làm GAME, làm HOẠT HÌNH...cực đơn giản và dễ hiểu nhé.
👉 Lớp học sẽ do chính mình dạy HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, ngoài kênh Youtube, các bé có thể tham gia nhóm Facebook LỚP HỌC LẬP TRÌNH CHO TRẺ EM để trao đổi và thảo luận với các bạn.
Kênh youtube, website hiện mình đang xây dựng, mình sẽ cố gắng đều đặn đăng bài giảng 2 ngày 1 bài lên kênh youtube nhé.

--------
🏆 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM-vXPUNvQTzKH5iN8vLidw
🏆 Group Lớp học: https://www.facebook.com/groups/lophoclaptrinhonlinemienphi