Hướng dẫn lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch

Video hướng dẫn lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch
  1. Tải toàn bộ Project tại đây: Lập trình Game Flappy Bird
  2. Hình ảnh và âm thanh sử dụng trong bài: Tải hình ảnh và âm thanh sử dụng trong bài
  3. Giới thiệu 1 số hình ảnh sử dụng trong Game Flappy Bird
Các hình ảnh sử dụng trong lập trình game Flappy Bird

4. Hướng dẫn lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch

BƯỚC 1: Tải hình ảnh, âm thanh cần biên tập cho game (nhấn vào nút tải ở phía trên)
BƯỚC 2: Chèn nhân vật, phông nền.
BƯỚC 3: Biên tập cho các nhân vật
a) Biên tập cho nhân vật Flappy Bird.
Tạo cho nhân vật khi nhấn phím trắng hoặc nhấp chuột sẽ di chuyển liên tục theo hướng Tung độ chiều dương một lượng thích hợp, nếu không nhấn sẽ di chuyển theo hướng Tung độ chiều âm một lượng thích hợp, tạo hiệu ứng vỗ cánh.

Hiệu ứng vỗ cánh Cho Flappy Bird
Di chuyển lên nếu nhấn phím trắng, xuống nếu không nhấn phím


b) Biên tập cho nhân vật Base ( nền mặt đất)
Tạo cho nhân vật Base 1 di chuyển liên tục theo hướng Hoành độ một lượng thích hợp, nếu di chuyển đến vị trí < -300 thì đi đến điểm có tọa độ X=300, y= -200.(Vị trí ban đầu x=0, y=-200)
Tạo cho nhân vật Base 2 di chuyển liên tục theo hướng Hoành độ một lượng thích hợp, nếu di chuyển đến vị trí -300 thì đi đến điểm có tọa độ X=300, y= -200. (Vị trí ban đầu x=300, y=-200)
Khi thực hiện lệnh thì hai nhân vật này sẽ chạy nối tiếp nhau

Base 1
Base 2

c)  Biên tập nhân vật Green-Pipe ( ống khói)
Tạo cho nhân vật liên tục tự tạo bản sao trong 3 giây , đi đến phía sau cùng của nhân vật và di chuyển theo chiều hoành độ một lượng thích hợp nếu vị trí nhân vật <-200 thì sẽ xóa bản sao đã tạo trước đó.
Để tăng độ khó cho game, tạo nhân vật thay đổi tung độ ngẫu nhiên một khoản từ -20 đến 80.

Ống chướng ngại màu xanh


d) Biên tập nhân vật khi kết thúc trò chơi hiện Over
Tạo nhân vật khi kết thúc trò chơi sẽ hiện nút Game Over

Game Over

e) Biên tập điều kiện cho Flappy Bird.
Biên tập cho nhân vật chú chim khi chạm vào Pipe, Floor1, Floor2 sẽ hiện Game Over và dừng lại tất cả.


f) Biên tập điểm số khi kết thúc trò chơi
Khi điểm là số có 1 chữ số và khi điểm là số có 2 chữ số


f) Biên tập biến nhảy điểm.
Đặt Điểm ban đầu bằng 0, khi chú chim vượt qua 1 ống khói( toạ độ x của ống khói nhỏ hơn toạ độ x của chim ) Điểm sẽ thay đổi giá trị một lượng là 1 được lặp lại liên tục. 

Trên đây là hướng dẫn cách lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch, các em có thể tham khảo thêm các bài lập trình Scratch khách trên kênh Linh Giang Net

Nhớ đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cô Linh nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *