VIDEO HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH
GAME CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ
Mức độ đơn giản cho bé mới học lập trình 

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH GAME CÁ LỚN NUỐT CÁC BÉ BẰNG SCRATH

BƯỚC 1: Lựa chọn nhân vật là cá mập, cá con và chèn vào chương trình
BƯỚC 2: Lựa chọn phông nền là đáy đại dương
BƯỚC 3: Biên tập cho các nhân vật
a) Biên tập cho nhân vật Cá mập
- Xuất hiện, di chuyển theo con trỏ chuột, khi chạm vào cá thì sẽ thay đổi kích thước


c) Biên tập cho nhân vật Cá con
- Xuất hiện, di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên, khi chạm vào Cá mập thì biến mất
- Biết cách sử dụng mục Thiết kế để tạo hình 4 chú cá con


d) Biên tập mục âm thanh
- Chèn âm thanh vào chương trình
- Biết cách dùng câu lệnh phát âm thanh trong suốt quá trình chơi

Kết luận:
Trên đây là bài hướng dẫn tạo Game Cá lớn nuốt cá bé đơn giản nhất cho bé mới bắt đầu học làm game với lập trình Scratch.
Các phiên bản khó hơn bé sẽ được học trong các Video nâng cao sau khi đã có hiểu biết nhất định về lập trình Scratch.
Chúc bé thành công!