VIDEO HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH
MÔ PHỎNG GAME BẮN TĂNG

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH
MÔ PHỎNG GAME BẮN TĂNG

BƯỚC 1: Lên kịch bản trò chơi
BƯỚC 2: Thiết kế nhân vật Người chơi, đạn, đích
BƯỚC 3: Biên tập cho các nhân vật
a) Biên tập cho nhân vật mô phỏng người chơi
- Xuất hiện, di chuyển xoay phải, trái, lên, xuống bằng các phím mũi tên
- Khi mũi tên lên được bấm thì xoay theo chiều kim đồng hồ 15 độ
- Khi mũi tên xuống được bấm thì xoay ngược chiều kim đồng hồ 15 độ
- Khi mũi tên phải được bấm thì di chuyển 10 bước
- Khi mũi tên trái được bấm di chuyển lùi 10 bước
- Khi bị các đích bắn chạm vào thì ngừng lại trò chơi


b) Biên tập cho nhân vật Đạn
- Khi bắt đầu chương trình thì ẩn
- Nếu phím trắng được bấm tạo bản sao, cách bản sao tạo cách nhau 0.3 giây (hình a)
- Khi 1 bản sao được tạo, nó sẽ hiện, và đi tới người chơi, hướng của viên đạn sẽ là hướng của người chơi ( hình b)
- Liên tục di chuyển 10 bước, nếu chạm cạnh hoặc chạm vào đich thì sẽ xoá bản sao


c) Biên tập cho nhân vật ĐÍCH
- Khi bắt đầu chương trình thì ẩn, đợi sau 2 giây thì liên tục tạo bản sao, các bản sao tạo cách nhau 2 giây
- Khi bắt đầu tạo 1 bản sao thì hiện, đi tới điểm x=203, y ngẫu nhiên từ -180 đến 180
- Liên tục di chuyển 2 bước đến phía người chơi 
- Khi chạm viên đạn thì loé sáng, đợi 0,1 giây thì xoá bản sao

KẾT LUẬN:
Trên đây là bài viết mô tả chi tiết VIDEO BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG GAME BẮN TĂNG
Các bạn có thể theo dõi video bài giảng ở trên và nhấn đăng ký theo dõi kênh youtube để cập nhật các bài học mới
---------------
🏆 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM-vXPUNvQTzKH5iN8vLidw
🏆 Group Lớp học: https://www.facebook.com/groups/lophoclaptrinhonlinemienphi