Lưu trữ thẻ: bác thợ cày và các con

Truyện ngụ ngôn La phông ten: Bác thợ cày và các con

Truyện ngụ ngôn La Phông ten: Bác thợ cày và các con. Hãy lao động, cần cù và chăm chỉ: Đó là nguồn tài sản quý báu không bao giờ mất.