Lưu trữ thẻ: đổi thiết bị học monkey stories

Hướng dẫn cách đổi thiết bị học Monkey Stories

Làm sao để đổi thiết bị học Monkey Stories sang thiết bị khác? Trong quá trình bé học tiếng Anh với phần mềm Monkey Stories, ba mẹ có nhu cầu đổi thiết bị học Monkey Stories vì máy hỏng, mất máy, thay máy mới… Bài viết dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho ba mẹ để dễ […]