Lưu trữ thẻ: học toán fingermath

Finger Math – Toán bàn tay cho trẻ

Finger Math là phương pháp học môn Toán tư duy giúp trẻ có thể tính nhẩm, thực hiện các phép cộng hay trừ trong phạm vi hai chữ số (từ 0-99) mà không cần nhớ nhiều