Lưu trữ thẻ: kính vạn hoa

10 vạn câu hỏi Vì sao?

10 vạn câu hỏi vì sao: Vì sao cây thường rụng lá vào mùa thu?, Vì sao buổi trưa nóng nực không nên tưới cây?Vì sao vẹt, yểng học được tiếng người?