Lưu trữ thẻ: sự tích con sam

Sự tích con sam – Đọc truyện cho bé trước giờ đi ngủ – Truyện cổ tích Audio

Ngày xưa có hai vợ chồng một người đánh cá nghèo. Một hôm người chồng ra khơi với bạn nghề. Không may có một trận bão rất lớn nổi lên giữa lúc họ đang thả lưới. Không một người nào thoát khỏi tai nạn. Tin dữ về đến làng, tất cả mọi gia đình đánh […]