Lưu trữ thẻ: thơ xuân quỳnh

Bài thơ: Chuyện cổ tích về loài Người – Xuân Quỳnh

Bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh qua giọng đọc truyền cảm, hình ảnh sinh động