Lưu trữ thẻ: tiếng anh các loài cá

Từ vựng tiếng Anh các loài cá – Tên các loài cá tiếng Anh

Trong bài viết Từ vựng tiếng Anh các loài cá này sẽ giới thiệu các loài cá và tên tiếng Anh của chúng. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.