Lưu trữ thẻ: tiếng anh các loại trái cây

Quả gì đây? Dạy bé học nói các loại quả tiếng Anh và tiếng Việt

Dạy bé nhận biết các loại quả, trái cây băng tiếng Anh và tiếng Việt qua video hình ảnh đẹp, phát âm chuẩn Anh Mỹ của giáo viên nước ngoài