Lưu trữ thẻ: từ vựng tiếng anh về đồ dùng học tập

Tên tiếng Anh đồ dùng, dụng cụ học tập – Từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

Nắm trong chủ đề từ vựng tiếng Anh về trường học, nhóm từ vựng tiếng Anh về dụng cụ học tập là tổng hợp tên tiếng Anh của các đồ dùng học tập như: bảng, phấn, sách giáo khoa, bút chì, thước kẻ, vở viết, hộp bút, mực… Đó là những đồ dùng học tập […]