Lưu trữ Danh mục: Scratch nâng cao

DẠNG BÀI XỬ LÝ XÂU (STRING) – PHẦN 2

Tổng hợp các dạng bài tập liên quan đến xử lý xâu trong kỳ thi[...]

Dạng bài xử lý xâu (String) – Phần 1

Tổng hợp các dạng bài tập liên quan đến xử lý xâu trong kỳ thi[...]

Dạng bài ứng dụng List – Danh sách (phần 3)

Bài viết này sẽ tổng hợp và hướng dẫn giải dạng bài danh sách (chuỗi)[...]

Dạng bài ứng dụng List – Danh sách (phần 1)

Tổng hợp và hướng dẫn giải dạng bài danh sách (chuỗi) trong kỳ thi tin[...]

Tìm hiểu về Danh Sách (List) Trong Scratch

List là gì? Cách tạo list trong Scrath.

Tìm hiểu Clone trong Scratch

Clone là gì? Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh liên quan đến Clone

Các kiểu dữ liệu (Data type) trong Scratch

Scratch Có Những Kiểu Dữ Liệu Nào? Hướng Dẫn Sử Dụng Các Câu Lệnh Trả[...]

Hướng dẫn lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch

Hướng dẫn lập trình Game Flappy Bird bằng Scratch, cho phép tải mã nguồn, hình[...]