Lưu trữ Danh mục: Scratch cơ bản

Cách tạo truyện tranh, phim hoạt hình từ Scratch

Hướng dẫn lập trình phim hoạt hình, truyện tranh từ Scratch. Kể chuyện Vòng đời[...]

Toạ độ sân khấu Scratch

Tìm hiểu toạ độ sân khấu trong lập trình Scratch

Sân khấu, phông nền Scratch

Tìm hiểu về sân khấu, cách thêm phông nền sân khấu trong Scratch

Quản lý và chia sẻ dự án Scratch

Hướng dẫn cách quản lý dự án, chia sẻ và ngừng chia sẻ dự án[...]

Download và Upload dự án Scratch

Hướng dẫn tải và upload dự án trong Scratch Online

Event trong Scratch

Tìm hiểu nhóm lệnh Sự kiện Event trong lập trình Scratch

Cách thêm nhân vật vào Scratch

Hướng dẫn cách thêm nhân vật vào scratch cho các bạn mới học

Tìm hiểu Nhân vật Sprite – Trang phục Costume – Hình nền Backdrop Trong Scratch

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn làm rõ và phân biệt ba[...]

Tìm hiểu về Biến – Variable trong Scratch

Bài viết này sẽ giải thích khái niệm Biến, ứng dụng cũng như hướng dẫn[...]

Tìm hiểu về hình dáng các khối lệnh trong lập trình Scratch

Mỗi khối lệnh trong Scratch có hình dạng khác nhau tương ứng với mục đích[...]