Lưu trữ Danh mục: Thi tin học trẻ

DẠNG BÀI XỬ LÝ XÂU (STRING) – PHẦN 2

Tổng hợp các dạng bài tập liên quan đến xử lý xâu trong kỳ thi[...]

Dạng bài xử lý xâu (String) – Phần 1

Tổng hợp các dạng bài tập liên quan đến xử lý xâu trong kỳ thi[...]

Dạng bài ứng dụng List – Danh sách (phần 3)

Bài viết này sẽ tổng hợp và hướng dẫn giải dạng bài danh sách (chuỗi)[...]

Dạng bài ứng dụng List – Danh sách (phần 1)

Tổng hợp và hướng dẫn giải dạng bài danh sách (chuỗi) trong kỳ thi tin[...]

Hướng dẫn lập trình TRÒ CHƠI TIÊU DIỆT VIRUS CV | Hội thi tin học trẻ toàn quốc 2021- Vòng chung kết

Hội thi tin học trẻ toàn quốc 2021- Vòng chung kết. Bài tập lập trình[...]

Cho 2 dãy số 2,5,10,17,26..và 0,3,8,15,24..Tìm 2 số tương ứng của 2 dãy mà tổng của chúng bằng 2048

Cho 2 dãy số 2,5,10,17,26..và 0,3,8,15,24..Tìm 2 số tương ứng của 2 dãy mà tổng[...]

Bài toán ĐẶT SỎI – HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2021 – SƠ KHẢO TIỂU HỌC

Trên một đoạn thẳng, đầu tiên người ta đặt hai viên sỏi cách xa nhau.[...]

Đếm đĩa – Hội thi tin học trẻ toàn quốc 2021 – vòng sơ khảo

Ta có hệ thống đĩa được xếp trên một hình dọc. Các đĩa được đánh[...]

VẼ BÁNH SINH NHẬT Cấp 1, cấp 2, cấp 3 bằng hình vuông cơ sở – Hội thi tin học trẻ toàn quốc 2022

VẼ BÁNH SINH NHẬT Cấp 1, cấp 2, cấp 3 bằng hình vuông cơ sở[...]