Home Lập trình cho trẻ em Lập trình Scratch mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong...

Lập trình Scratch mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời

515
0
Hướng dẫn lập trình Scratch mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời

Tải hình ảnh các nhân vật trong bài lập trình tại đây:

Thái Dương Hệ có 8 hành tinh, thứ tự của các hành tinh trong hệ Mặt Trời , bắt đầu gần mặt trời nhất và hoạt động ra bên ngoài là như sau: Sao Thủy , Sao Kim , Trái Đất , Sao Hỏa , Sao Mộc , Sao Thổ , Sao Thiên Vương , Sao Hải Vương. Lưu ý là năm 2006 của hội Thiên văn học Quốc tế gọi sao Diêm Vương là hành tinh lùn, loại bỏ nó ra khỏi danh sách các hành tinh thực có trong hệ mặt trời.

Cụ thể những hành tinh này lấy Mặt trời là trung tâm và xếp lần lượt theo thứ tự như sau:

1. Hành tinh thứ 1 trong Hệ Mặt trời – Sao Thủy (Mercury)

 • Đường kính: 3,031 miles (4,878 km)
 • Quỹ đạo: 88 ngày Trái Đất
 • Ngày: 58,6 ngày Trái Đất

2. Hành tinh thứ 2 trong Hệ Mặt trời – Sao Kim (Venus)

 • Đường kính: 7,521 miles (12,104 km)
 • Quỹ đạo: 225 ngày Trái Đất
 • Ngày: 241 ngày Trái Đất

3. Hành tinh thứ 3 trong Hệ Mặt trời – Trái đất (Earth)

 • Đường kính: 7,926 miles (12,760 km)
 • Quỹ đạo: 365,24 ngày
 • Ngày: 23 giờ, 56 phút

4. Hành tinh thứ 4 trong Hệ Mặt trời – Mars (sao Hỏa)

 • Đường kính: 4,217 miles (6,787 km)
 • Quỹ đạo: 687 ngày Trái Đất
 • Ngày: Chỉ hơn một ngày Trái Đất (24 giờ, 37 phút)

5. Hành tinh thứ 5 trong Hệ Mặt trời – Jupiter (sao Mộc)

 • Đường kính: 86,881 miles (139,822 km)
 • Quỹ đạo: 11,9 năm Trái Đất
 • Ngày: 9,8 giờ Trái Đất

6. Hành tinh thứ 6 trong Hệ Mặt trời – Saturn (sao Thổ)

 • Đường kính: 74,900 miles (120,500 km)
 • Quỹ đạo: 29,5 năm Trái Đất
 • Ngày: Khoảng 10,5 giờ Trái Đất

7. Hành tinh thứ 7 trong Hệ Mặt trời – Uranus (sao Thiên Vương)

 • Đường kính: 31,763 miles (51,120 km)
 • Quỹ đạo: 84 năm Trái Đất
 • Ngày: 18 giờ Trái Đất

8.  Hành tinh thứ 8 trong Hệ Mặt trời – Neptune (sao Hải Vương)

 • Đường kính: 30,775 miles (49,530 km)
 • Quỹ đạo: 165 năm Trái Đất
 • Ngày: 19 giờ Trái Đất
Previous articleLập trình Game Vượt MÊ CUNG bằng Scratch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here