Lưu trữ thẻ: truyện sự tích sầu riêng

Truyện cổ tích – Sự tích sầu riêng – Có file nghe Audio

Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ. Chàng từng cầm quân mấy lần đánh cho tan tác thầy trò Nguyễn Ánh.  Nhà Tây Sơn mất, Gia Long vừa thắng […]