Cho dãy số 2,5,9,14,20…Hãy đưa ra màn hình số thứ hạng thứ n với n nhập từ bàn phím.

CHỮA ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ Bài toán: Cho dãy số 2,5,9,14,20…Hãy đưa ra màn hình số thứ n của dãy số với n nhập từ bàn phím.

Input: Một số nguyên dương n

Output: Một số là số thứ n của dãy số Ví dụ: Input: 10 Output:65

#lậptrìnhscratch #dethitinhoctre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *